Bernadette Haase, Brigitte Schaefer (Nederlandse Transplantatie Stichting NTS) en Marlies Reinders (Nederlandse Transplantatie Vereniging NTV) gaven sturing tijdens de coronacrisis

Sturen tijdens de pandemie

Door covid daalde het aantal transplantaties. Toch leverde de coronacrisis ook iets goeds op: de betrokkenen bij transplantaties werken meer samen en beslissingen gaan sneller.

Met vereende krachten

Psychische en sociale problemen gaan vaak samen. Daarom werken Limburgse en Drentse ggz-organisaties samen met huisartsen en het sociaal domein. Mensen krijgen snellere en betere hulp, maar het systeem is er niet op ingericht.