Portfolio

Minder agressie en epileptische aanvallen, meer vrolijkheid en alertheid. Veel mensen met een beperking bloeiden op tijdens de coronamaatregelen. Wat kunnen zorgorganisaties hiervan leren?

Het Nationaal Preventieakkoord levert nog weinig op. Geen wonder, want het bedrijfsleven praat mee en verhindert stevige acties. Gezondheidsorganisaties zijn het beu: ‘Wat doen we hier nog?’

Kind naar Gezond Gewicht: sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen_preventie_gezinsaanpak

Mensen met lagere inkomens leven korter en hebben meer gezondheidsklachten. Wat kan de zorg doen tegen deze sociaal-economische gezondheidsverschillen? Een 8-delige serie.

Mediator bericht over onderzoek en ontwikkeling in gezondheid en zorg. Het is een uitgave van ZonMw, financier van onderzoek en praktijkvernieuwing in de gezondheidszorg.

Jaarverslag Prinses Máxima Centrum, centrum voor kinderoncologie

De zorg voor kinderen met kanker is geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum. Een opmerkelijk ziekenhuis, waar de patiëntenvereniging mede-eigenaar is en verpleegkundigen toestromen.

Bernadette Haase, Brigitte Schaefer (Nederlandse Transplantatie Stichting NTS) en Marlies Reinders (Nederlandse Transplantatie Vereniging NTV) gaven sturing tijdens de coronacrisis

Door covid daalde het aantal transplantaties. Toch leverde de coronacrisis ook iets goeds op: de betrokkenen bij transplantaties werken meer samen en beslissingen gaan sneller.

Psychische en sociale problemen gaan vaak samen. Daarom werken Limburgse en Drentse ggz-organisaties samen met huisartsen en het sociaal domein. Mensen krijgen snellere en betere hulp, maar het systeem is er niet op ingericht.

Ruth van Nispen, hoogleraar Visueel Functioneren & Gezondheid bij Amsterdam UMC, wil meer aandacht voor de psychische impact van blind- en slechtziendheid

Oogartsen moeten meer letten op de psychische impact van slechtziendheid, zegt hoogleraar Ruth van Nispen. ‘Het is niet makkelijk als je wereld steeds kleiner of donkerder wordt.’

Volgens het VN-verdrag handicap moet de samenleving toegankelijk zijn voor iedereen. De praktijk valt tegen, vertellen mensen met een beperking in deze rapportage. 

Nieuwsbrief voor mantelzorgers, met informatie en tips hoe zij kunnen omgaan met dementie en zichzelf staande kunnen houden. Een uitgave van Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord.

Maartje Derks en Kor Grit keken mee bij benoemingen van zorgbestuurders. Hoe maken raden van toezicht hun keuze en hoe zoeken ze draagvlak voor de nieuwe bestuurder?

Jaarlijks maken tientallen jongeren een eind aan hun leven. Ze kunnen de chaos in hun hoofd niet meer aan, voelen zich weinig waard en denken dat niemand ze zal missen.

Armoede en stress bij zwangere vrouwen vergroten de kans op medische complicaties. Het programma Moeders van Rotterdam combineert goede medische en sociale zorg voor zwangeren in achterstandsposities.

Geriant ondersteunt mensen met dementie niet alleen thuis, maar ook in woonvoorzieningen. Dit handboek geeft een overzicht van de intramurale hulp, gebruikte methodieken en mogelijke interventies.

Van tellen naar vertellen, zo kun je de nieuwe manier van kwaliteitsrapportage in de gehandicaptenzorg simpel samenvatten. Wat levert dat op? Erasmus Centrum voor Zorgbestuur analyseerde de eerste lichting verslagen.

In de regio Gorinchem werken huisartsen en medisch specialisten intensief samen, waardoor minder mensen naar het ziekenhuis hoeven. Het resultaat: lagere ziekenhuiskosten, blijere patiënten én tevreden dokters.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt postacademische opleidingen voor leiders in de zorg. Bijvoorbeeld voor verpleegkundigen die hun vak en hun organisatie verder willen brengen.

Sommige bestuurders voeren vernieuwingen door die de hele sector veranderen. Hoeveel lef komt daarbij kijken? Zorgvisie vroeg het Jos de Blok, Peter Bennemeer, Rob Hoogma en Marijke van Putten.

Geriant is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en casemanagement voor mensen met dementie. Dit publieksjaarverslag toont een greep uit haar werk, zoals casemanagement in verzorgingshuizen en een bekroonde internetcursus voor mantelzorgers.

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) komen relatief vaak in aanraking met justitie. Vroegtijdige hulp kan dat voorkomen, blijkt in twaalf ZonMw-projecten.

Om mensen minder alcohol te laten drinken, zijn prijsverhogingen en verkoopbeperkingen het effectiefst. Maar dat komt niet in het Nationaal Preventieakkoord, want de dranklobby praat mee.

Wilma van der Scheer onderzocht hoe bestuurders omgaan met de veranderingen in de gezondheidszorg. De zorgbestuurders blijken zachte waarden te bewaken in tijden van harde concurrentie.

GGZ Noord-Holland-Noord bedacht ooit het concept van de FACT-teams voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Nu vormt ze die om tot wijk-ggz-teams die álle patiënten begeleiden, samen met andere lokale organisaties.

Gentle Teaching draait om een liefdevolle relatie tussen cliënt en begeleider. Daardoor bloeien mensen op en is er minder agressie. Een begeleider: ‘Toen ik stopte met vechten, deden cliënten dat ook.’