Teksten die aanspreken

De zorg zit vol interessante verhalen. Over mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en de professionals die hen zo goed mogelijk helpen. Over dagelijkse dilemma’s, lastige beleidsvragen en organisatiekwesties. Die verhalen breng ik graag over het voetlicht.