Met vereende krachten

Psychische en sociale problemen gaan vaak samen. Daarom werken Limburgse en Drentse ggz-organisaties samen met huisartsen en het sociaal domein. Mensen krijgen snellere en betere hulp, maar het systeem is er niet op ingericht.