Met vereende krachten

Psychische en sociale problemen gaan vaak samen. Daarom werken Limburgse en Drentse ggz-organisaties samen met huisartsen en het sociaal domein. Mensen krijgen snellere en betere hulp, maar het systeem is er niet op ingericht.

FACT in nieuwe vorm

GGZ Noord-Holland-Noord bedacht ooit het concept van de FACT-teams voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Nu vormt ze die om tot wijk-ggz-teams die álle patiënten begeleiden, samen met andere lokale organisaties.