Handboek Wonen met dementie

Geriant ondersteunt mensen met dementie niet alleen thuis, maar ook in woonvoorzieningen. Dit handboek geeft een overzicht van de intramurale hulp, gebruikte methodieken en mogelijke interventies.

Onder zorgbestuurders

Wilma van der Scheer onderzocht hoe bestuurders omgaan met de veranderingen in de gezondheidszorg. De zorgbestuurders blijken zachte waarden te bewaken in tijden van harde concurrentie.